Jeśli Twój Autoresponder nie wysyła e-maili, to w pierwszej kolejności upewnij się, że adresy e-mail są AKTYWNE. W przypadku zapisu przez metodę „podwójne potwierdzenie” subskrybent musi potwierdzić adres e-mail poprzez kliknięcie w link.

W przypadku ręcznego dodawania subskrybenta ustaw ręcznie jego STATUS na aktywny.

W przypadku importu listy – poczekaj na aktywację e-maili przez obsługę.

99,9% zgłoszeń dotyczących niewysyłania e-maili przez Autoresponder jest spowodowane tym, że kontakty na liście są oznaczone jako nieaktywne.