Aby używać Autorespondera, należy skonfigurować w nim podstawowe opcje:

(1) – wybierz przegląd

(2) – utwórz nadawcę wiadomości, czyli to, co zobaczą odbiorcy wiadomości

(3) – utwórz listę subskrybentów. Lista to miejsce, gdzie będą zbierani subskrybenci

(4) – formularz zapisu umożliwia integrację strony WWW lub bloga z Autoresponderem