Jeśli chcesz zaplanować dla listy kolejkę follow up wiadomości, to w pierwszej kolejności wybierz listę (1), dla której chcesz ją stworzyć:

 

Wybierz Follow-up (2):

2016-07-18_15h14_27

i dodaj nową wiadomość:

2016-07-18_15h15_30

Teraz w kreatorze utwórz wiadomość. Wpisz temat wiadomości (3), ustaw nadawcę (4), wpisz treść wiadomości (5), wstaw załączniki i zdjęcie (6), jeśli masz taką potrzebę:

2016-07-18_15h27_35

Następnie ustaw czas wysyłki (7). Masz możliwość:

– wysłania wiadomości X minut po zapisie. Ustaw „0”, jeśli wiadomość ma być wysłana od razu po zapisie;

– wysłania wiadomości X dni po zapisie w ustalonych godzinach.

Zaznacz, czy utworzona wiadomość ma być wysłana do osób, które znajdują się na liście, czy tylko do nowo zapisanych. (8)

2016-07-18_15h31_38

W kolejnym kroku (9) masz możliwość ustawienia wykluczeń. Mogą to być całe listy lub tylko pojedyncze kontakty. Te osoby nie otrzymają wiadomości.

 

Po utworzeniu wiadomości kliknij po prawej stronie w „Utwórz follow up”:

2016-07-18_15h37_15