Jeśli chcesz zaplanować dla listy kolejkę follow up wiadomości to w pierwszej kolejności wybierz listę (1) dla której chcesz stworzyć kolejkę

 

Wybierz Follow-up (2)

2016-07-18_15h14_27

i dodaj nową wiadomość.

2016-07-18_15h15_30

Teraz w kreatorze utwórz wiadomość. Wpisz temat wiadomości(3), ustaw nadawcę (4), wpisz treść wiadomości (5), wstaw załączniki i zdjęcie (6) jeśli masz taką potrzebę.

2016-07-18_15h27_35

Następnie ustaw czas wysyłki (7). Masz możliwość:

– wysłania wiadomości X minut po zapisie. Ustaw „0” jeśli wiadomość ma być wysłana od razu po zapisie

– wysłania wiadomości X dni po zapisie w ustalonych godzinach.

Zaznacz czy utworzona wiadomość ma być wysłana do osób, które znajdują się na liście czy tylko do nowo zapisanych. (8)

2016-07-18_15h31_38

W kolejnym kroku (9) masz możliwość ustawienia wykluczeń, mogą to być całe listy lub tylko pojedyncze kontakty. Te osoby nie otrzymają wiadomości.

 

Po utworzeniu wiadomości kliknij po prawej stronie na utwórz follow up.

2016-07-18_15h37_15