Aby zintegrować Popup lub Widget z Autoresponderem Freebot / Implebot, wybierz:

(1) Ikonkę koperty, a następnie skonfiguruj ręcznie:

2016-01-21_12h11_01

Następnie dane z formularza Implebot / Freebot uzupełniamy w GetALL według wzoru poniżej,

to jest formularz Implebot/Freboot

2016-01-21_12h15_10

to jest formularz z GetALL,
(każda cyfra na formularzu Implebot odpowiada formularzowi w GetALL, 2 =2, 3=3, itd…)