Aby zintegrować Benefitera z naszymi usługami potrzebujesz pobrać z Benefitera unikalny identyfikator listy nazywany tam AID.

Zaloguj się na swoje konto, wybierz „listy mailingowe” , następnie „integracja” i znajdź w kodzie poniżej ciąg znaków oznaczony AID (jak na rysunku)

W przykładzie poniżej AID to 00000

Przechwytywanie

 

Krok 2.

Wstaw AID do integratora w naszym systemie.

Przechwytywanie

 

To wszystko. Benefiter jest podłączony.

 

Słowa: [jak podłączyć]