Legalnie zbudowane listy w innych Autoresponderach możesz przenieść do GetALL.

Aby to zrobić potrzebujesz wyeksportować listę od innego dostawcy i zaimportować w GetALL.

Kliknij w listę na którą chcesz zaimportować kontakty.

 

a następnie wybierz import.

2016-07-18_15h01_38

W polu (1) wpisz schemat danych jaki ma Twój plik z kontaktami,

jeśli w Twoim pliku są dane w postaci:

imię;email wpisz name;email

email;imię wpisz email;name

email;imię wpisz email;name

email;telefon wpisz email;phone

itd według schematu, ilość pól jest dowolna, pole1;pole2;pole3….. poleX, polem wymaganym jest zawsze pole email

jeśli importujesz same adresy e-mail, wpisz w schemacie tylko email

 

Następnie wklej dane do importu (2)

 

Zaznacz oświadczenie (3), że importowane adresy e-mail pochodzą z legalnego źródła. Pamiętaj, że w razie zgłoszeń spamu to Ty odpowiadasz za wysyłkę.Kliknij import (4)

 

2017-01-23_12h50_13

Import w zależności od wielkości listy może potrwać do kilkudziesięciu minut. Każda zaimportowana musi zostać zatwierdzona przez administrację, dlatego po imporcie napisz na info@getall.pl z krótkim opisem tego w jaki sposób została pozyskana baza e-maili.