Legalnie zbudowane listy w innych Autoresponderach możesz przenieść do GetALL.

Aby to zrobić potrzebujesz wyeksportować listę od innego dostawcy i zaimportować w GetALL.

Kliknij w listę na którą chcesz zaimportować kontakty.

 

a następnie wybierz import.

2016-07-18_15h01_38

W okienku (1) wklej adresy e-mail w formacie

imię;email

lub

email;imię

każdy adres e-mail linijka pod linijką.

Zaznacz oświadczenie (2), że importowane adresy e-mail pochodzą z legalnego źródła. Pamiętaj, że w razie zgłoszeń spamu to Ty odpowiadasz za wysyłkę.Kliknij import (3)

2016-07-18_15h02_27

Import w zależności od wielkości listy może potrwać do kilkudziesięciu minut. Każda zaimportowana musi zostać zatwierdzona przez administrację, dlatego po imporcie napisz na info@getall.pl z krótkim opisem tego w jaki sposób została pozyskana baza e-maili.

 

Prawidłowy format danych do importu to:
1. Same emaile
email1@test.pl;
email2@test.pl;
email2@test.pl;

Email pod emailem i na końcu każdej lini znak średnika ;

lub
2. Imię + email
imię;email1@test.pl
imię;email2@test.pl
imię;email2@test.pl

linijka pod linijką a pomiędzy imieniem a e-mailem jest średnik (na końcu już nie ma)

 

ROZSZERZONE OPCJE IMPORTU:

Aby zaimportować pola dodatkowe do Autorespondera należy w pierwszej kolejności uzupełnić schemat danych jakie będą importowane.

W polu (1) wpisz schemat, np name;email;kraj;referer;pole1;pole2….poleX . Możesz wpisać dowolną ilość pól niestandardowych.

W polu dane (2) wpisz dane do importu według powyższego schematu

201316-10-26_12h42_26