Legalnie zbudowane listy w innych autoresponderach możesz przenieść do GetALL.

Aby to zrobić, musisz wyeksportować listę od innego dostawcy i zaimportować w GetALL.

Kliknij w listę, na którą chcesz zaimportować kontakty:

 

a następnie wybierz „Import”:

2016-07-18_15h01_38

W polu (1) wpisz schemat danych, jaki ma Twój plik z kontaktami.

Jeśli w Twoim pliku są dane w postaci:

imię;email wpisz: name;email

email;imię wpisz: email;name

email;imię wpisz: email;name

email;telefon wpisz: email;phone

itd według schematu, ilość pól jest dowolna, pole1;pole2;pole3….. poleX, polem wymaganym jest zawsze pole email.

Jeśli importujesz same adresy e-mail, wpisz w schemacie tylko email

 

Następnie wklej dane do importu (2).

 

Zaznacz oświadczenie (3), że importowane adresy e-mail pochodzą z legalnego źródła. Pamiętaj, że w razie zgłoszeń spamu to Ty odpowiadasz za wysyłkę. Kliknij w „Importuj” (4)

 

2017-01-23_12h50_13

Import w zależności od wielkości listy może potrwać do kilkudziesięciu minut. Każda zaimportowana musi zostać zatwierdzona przez administrację, dlatego po imporcie napisz na info@getall.pl z krótkim opisem tego, w jaki sposób została pozyskana baza e-maili.