Aby utworzyć ankietę, wybieramy z Menu po lewej stronie „Ankiety” (1) oraz klikamy w „Utwórz nową ankietę” (2):

2016-07-12_10h18_53

Lewa strona to kreator ankiety, a prawa strona przedstawia to, co zobaczy osoba, która będzie wypełniać ankietę.

(3) – Wpisz nazwę ankiety, która pozwoli Ci ją zidentyfikować.

(4) – Nagłówek ankiety zobaczą ankietowani, więc zachęć ich tutaj do wypełnienia ankiety.

(5) – Możliwość przekierowania osoby ankietowanej po wypełnieniu ankiety na dowolną stronę. Możesz zaoferować BONUS po wypełnieniu ankiety lub jednorazową ofertę sprzedażową. Osoba zaangażowana w wypełnienie ankiety jest później bardziej chętna do zakupu.

 (6) – Jeśli zaznaczysz „Wymagaj podania e-maila”, to w ankiecie zostanie automatycznie wstawione pole „podaj swój adres e-mail”, dzięki czemu będziesz miał kontakt do osoby, która wypełniła ankietę. Dodatkowo po podaniu e-maila jest możliwość zapisania go od razu do Autorespondera.

UWAGA: jeśli ruch na ankietę skierujesz z Autorespondera GETALL, to on sam zidentyfikuje adresy e-mail osób ankietowanych. Nie ma wtedy potrzeby zaznaczania tego pola.

2016-07-12_10h25_48

(7) – Po wypełnieniu ankiety adres e-mail zostaje automatycznie przekopiowany na inną listę e-mail.

(8) – Wybierz listę, na którą kontakt ma być skopiowany.

(9) – Po wypełnieniu ankiety kontakt może zostać przeniesiony na nową listę. Po lewej stronie wybierasz, z jakiej listy ma zostać skasowany, a po prawej, na jaką listę ma zostać przeniesiony.

2016-07-12_10h38_29

(10) – Elementy,  z których układasz ankietę. Masz do wyboru Pole wyboru,  czyli pole, w którym użytkownik zaznacza przygotowane wcześniej przez Ciebie odpowiedzi, np: „tak”, „nie”, „nie wiem”. Pole wielokrotnego wyboru umożliwia zaznaczenie przez użytkownika kilku odpowiedzi. Pole tekstowe umożliwia wpisanie dowolnego tekstu.