Opcja Marketing Automation jest dostępna w panelu GetALL. Należy się zalogować i z menu po lewej stronie wybrać „Automatyzacja”:2017-02-09_16h30_34

(1) wybieramy nadawcę, który będzie jeden dla całego tunelu

(2) wybierz, od czego zacznie się tunel, tzw. Warunek startowy

2017-02-09_16h36_23

Po wyborze warunku startowego rozpoczynamy budowę tunelu. W większości przypadków po warunku startowym użyjesz akcji, np. wyślij wiadomość lub wyślij SMS, a dopiero później znowu warunku. Na przykładzie poniżej po warunku startowym wysyłamy wiadomość z linkiem, a za 1440 minut (za dobę) sprawdzamy, czy osoba otworzyła tę wiadomość. Jeśli otworzyła, to budujemy dla niej osobną strategię – inną niż strategia przeznaczona dla osób, które nie otworzyły wiadomości.

2017-02-09_17h19_30

Jeśli rozpoczniesz tunel dwoma warunkami, czyli tak, jak na przykładzie poniżej:

2017-02-09_17h39_52

to system będzie oczekiwał na spełnienie dwóch warunków i dopiero później wykona akcje. W przypadku powyżej system czeka, aż osoba wejdzie na stronę, a następnie odbierze darmowy raport (np. PDF). Dopiero później Marketing Automation podejmuje decyzję, czy wysłać wiadomość dla „TAK”, czyli „dziękuję za pobranie PDF” czy wysłać wiadomość dla „NIE”, czyli „byłeś na mojej stronie, ale nie pobrałeś PDF, wróć na nią”.