Sprzedaż z wiadomości e-mail zależy wprost proporcjonalnie od liczby osób, które przeczytają Twoją wiadomość.

Jednak wysyłka kilku wiadomości do tych samych osób w jeden dzień spowodowałaby poirytowanie odbiorców i „spalenie” listy, ponieważ osoby na liście byłyby zmęczone Twoimi e-mailami i docelowo przestałyby je czytać.

Aby zwiększyć wskaźnik otwarć e-maili i Twoją sprzedaż, a jednocześnie nie spalić listy, skorzystaj z opcji Remailingu.

 

Jak działa ReMailing ?

1. Wysyłasz e-maila nr 1 np o 8:00 rano.

2. System wysyła e-maila nr 2, np. o 17:00, TYLKO do osób, które NIE KLIKNĘŁY lub NIE OTWORZYŁY e-maila nr 1.

Opcja ta jest automatyczna i system sam tworzy listę osób, które nie zareagowały na e-mail nr 1.

 

Jak ustawić Remailing?

Remailing możesz ustawić zarówno dla wiadomości sekwencyjnych (follow up / autoresponder), jak i jednorazowych newsletterów.

Jeśli ustawiasz Remailing dla wiadomości sekwencyjnych, to skrypt codziennie wyśle remailing tylko do osób, które w danym dniu otrzymały wiadomość sekwencyjną, do której ten remailing jest przypisany.

Ustawienie zaczynamy od stworzenia wiadomości, która będzie wiadomością Remailingową.

Wiadomość tworzysz jako Newsletter w wersji „szablon roboczy”, czyli newsletter bez wysłania.  Nie zaznaczasz żadnych list do wysyłania / nie ustawiasz czasu wysyłki. Tworzysz tylko wiadomość i klikasz przycisk ZAPISZ JAKO SZKIC (3)

 

Po utworzeniu wiadomości, która będzie Remalingiem, przypisujesz ją do wiadomości głównej w wiadomościach sekwencyjnych lub newsletterach.

Po prawej stronie w opcjach ZAAWANSOWANYCH klikasz na REMAILING i wybierasz wiadomość, którą utworzyłeś wcześniej (opisano wyżej). Wpisujesz godzinę, o której system ma sprawdzić, które osoby nie otworzyły (nie kliknęły) wiadomości głównej i następnie wysłać do tych osób wiadomość remailingową.