„Porzucił koszyk” jest zintegrowany z narzędziem „sprzedaż” w GetALL. W narzędziu „sprzedaż” definiujesz produkt i podłączasz płatności.

Pamiętaj, że w przypadku, gdy w Marketing Automation używasz warunku „porzucił koszyk”, powinieneś skasować treść i temat wiadomości w narzędziu „sprzedaż” w „odzyskiwanie zamówienia”. W innym przypadku użytkownik w przypadku porzucenia koszyka (braku zapłaty za produkt) otrzyma dwie informacje. Jedną z narzędzia „sprzedaż” , a drugą z Marketing Automation.

2017-02-10_13h45_42

Warunek „Porzucił koszyk” w Marketing Automation jest rozbudowaną opcją „odzyskiwania zamówienia” w narzędziu „sprzedaż”. Odzyskiwanie zamówienia jest wysyłane tylko raz, natomiast „porzucił koszyk” umożliwia utworzenie całych tuneli przypomnień, SMS-ów  i e-maili.

Przykład użycia (kliknij, aby powiększyć):

2017-02-10_13h24_23

Opis funkcjonalny przykładowego tunelu:

[Krok 1]
Osoba wypełniła formularz zapłaty za produkt, ale do zapłaty nie doszło. Koszyk został porzucony. System czeka 10 minut i przechodzi do:

[Krok 2]
Wysłana zostaje wiadomość, która ma zachęcić do płatności, np. Odnotowałem brak wpłaty. Linkiem w tej wiadomości jest link do produktu z narzędzia sprzedaż. Po kliknięciu w ten link osoba zostanie przekierowana ponownie na formularz płatności. System czeka 1440 minut (dobę), zanim przejdzie do kroku 3.

2017-02-10_13h15_51

[Krok 3]
System po 24h od wysłania wiadomości sprawdza, czy użytkownik kliknął w link w wiadomości Odnotowałem brak wpłaty. Link w tej wiadomości jest linkiem do formularza płatności, więc jeśli kliknął w niego, to mamy pewność, że miał możliwość wypełnienia formularza. System czeka 60 minut i przechodzi do :
[Krok 4]
Jeśli osoba kupiła produkt (spełniła warunek TAK), to jest przenoszona od razu do kroku 5.

Jeśli osoba nie kliknęła w link w wiadomości Odnotowałem brak wpłaty, to wysyłamy jej ponownie wiadomość, która ma zachęcić do zapłaty za produkt (warto użyć innego tematu i innej treści niż w wiadomości poprzedniej), np. wiadomość Czy wystąpiły jakieś problemy? Linkiem w tej wiadomości jest link do produktu z narzędzia sprzedaż.

2017-02-10_13h38_02

[Krok 5]
Jeśli osoba kupiła produkt (spełniła warunek TAK), to otrzymuje wiadomość Dziękuję za zakup. Można też tutaj dodać powiadomienie SMS.

Jeśli osoba nie kupiła produktu, jest przenoszona na inną listę, np. „nieaktywni”.