Filtrowanie subskrybentów umożliwia odnalezienie na listach kontaktów, które spełniają tylko określone kryteria. Możesz do takich osób wysyłać wiadomości, przenieść ich do innej kolejki follow-up lub ich skasować.

2016-08-11_10h21_35

W oknie ustawień filtra zacznij od wpisania nazwy (3). Jest to Twoja własna nazwa, która umożliwia identyfikację filtra w systemie.

(4) Pokaż osoby które spełniają „wszystkie warunki” lub „dowolny warunek”. Jeśli ustawisz kilka warunków, to tutaj ustawiasz „łącznik” pomiędzy nimi. Do wyboru „i” „lub”. („wyświetl kontakty, które mieszkają w Warszawie i otworzyły wiadomość nr 2” nie da tych samych wyników co „wyświetl kontakty, które mieszkają w Warszawie LUB otworzyły wiadomość nr 2„).

(5) W tym miejscu ustawiasz warunki, jakie mają spełnić kontakty w filtrze. Możesz dodać kilka warunków (8).

(6) Wybierasz, z jakich wiadomości system ma pobrać dane. Do wyboru są wiadomości będące mailingami lub wiadomości sekwencyjne follow-up.

2016-08-11_10h25_39

(7) Wybierasz listy, z których system ma filtrować kontakty. Możesz również wybrać wszystkie listy.

(9) Po ustawieniu filtrów klikasz w Zatwierdź. Otrzymasz informację o tym, że filtr zostanie za chwilę utworzony (10).

2016-08-11_10h35_31

Po tym, jak system utworzy filtr, otrzymasz informację w górnym prawym rogu. Filtr jest utworzony w Autoresponderze w grupie „filtry” pod nazwą, jaką wpisałeś na początku ustawień.

2016-08-11_10h37_14

Odfiltrowane kontakty (11) możesz skopiować lub przenieść na inne listy (12).

 

2016-08-11_10h41_52

UWAGA:

FILTRY NIE SĄ NORMALNYMI LISTAMI. KONTAKTY W FILTRACH TO OSOBY BĘDĄCE NA INNYCH LISTACH. W FILTRACH SĄ ONE TYLKO WYŚWIETLANE. JEŚLI SKASUJESZ KONTAKT W FILTRZE, TO ZOSTANIE ON FIZYCZNIE SKASOWANY NA LIŚCIE, NA KTÓREJ SIĘ ZNAJDOWAŁ.

Dodatkowe opcje zarządzania filtrami to:

(13) Eksport listy, możesz dzięki temu np. ustawić reklamę na Facebooku/AdWords tylko do osób z filtra.

(14) Wysłanie jednorazowej wiadomości do odfiltrowanej grupy osób.

(15) Odświeżenie filtra po ustawionych wcześniej warunkach. Jeśli pojawią się np. nowe osoby, które kliknęły w link w wiadomości, to po odświeżeniu listy te osoby zostaną dodane do filtra.

(16) Po utworzeniu listy z filtra możesz ustawić kolejkę wiadomości follow-up.

(17) Czyszczenie / higiena listy. Opcja ta kasuje kontakty na listach docelowych. Jeśli wybierzesz osoby, które np. nie kliknęły w żadne linki lub nie otworzyły żadnych wiadomości w określonym czasie, to korzystając z tej opcji usuniesz subskrybentów z Autorespondera.

2016-08-11_10h56_36

(18) Usunięcie filtra z systemu.